Budniok Technika > Artykuły

Koszty wykonania instalacji odgromowej

W zeszłym roku porównywaliśmy ze sobą najpopularniejsze typy uziomów (prętowy, otokowy, fundamentowy) pod kątem dwóch najważniejszych parametrów – osiągnięcia możliwej rezystancji systemu i kosztów wykonania. Dla zainteresowanych artykuł dostępny jest pod poniższym linkiem. W związku z tym w niniejszym opracowaniu przeanalizujemy koszty wykonania instalacji odgromowej ze stali ocynkowanej ogniowo i nierdzewnej. Wybraliśmy te dwa warianty materiałowe ze względu na ich popularność.

 

Zdarza się nam jeszcze czasem otrzymać pytanie o możliwość sprzedaży, niezgodnego z przepisami norm, drutu odgromowego średnicy 6 mm.  W związku z tym nasze opracowanie zaczniemy od przypomnienia – wszelkie wytyczne dotyczące instalacji odgromowej można znaleźć w normach: PN-EN 62305 (wieloarkuszowa), PN-EN 62561 (wieloarkuszowa). Kupując elementy do instalacji odgromowych należy wymagać deklaracji zgodności ze wspominanymi standardami od naszego dostawcy. To zagwarantuje nam podstawowy poziom jakości zastosowanych produktów. Koszty wykonania instalacji odgromowej nie są małe, warto więc kupować produkty o sprawdzonej i potwierdzonej jakości.

 

Poniżej zaproponowano elementy na podstawie wyciągu z tablic 5, 6 normy branżowej PN-EN 62305-3. Zgodnie z założeniami opracowania skupiono się tylko na dwóch wariantach materiałowych – stali ocynkowanej ogniowo i stali nierdzewnej. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że stal ocynkowana ogniowo i stal ocynkowana galwanicznie to nie jest to samo. Elementy ze stali ocynkowanej galwanicznie są najtańsze na rynku, ale tak samo jako drut średnicy 6 mm, nie są zgodne z wymaganiami polskich norm odgromowych!

 

Materiał Element Typ Powierzchnia przekroju (minimalny) Korozja zwiększona przez Odporność
Stal ocynkowana ogniowo Zwody pionowe i poziome Lita okrągła 50 mm2 Duża zawartość chlorków Do przyjęcia w powietrzu, betonie i łagodnym gruncie
Lita taśma 50 mm2
Przewód odprowadzający Linka 50 mm2
Lita okrągła – pręt 176 mm2
Stal nierdzewna Zwody pionowe i poziome Lita okrągła 50 mm2 Dobra w wielu środowiskach
Lita taśma 50 mm2
Przewód odprowadzający Linka 70 mm2
Lita okrągła – pręt 176 mm2

 

Dla ułatwienia dodamy, że standardowy drut odgromowy średnicy 8 mm posiada przekrój ok. 50,27 mm2, czyli spełnia wymagania normy. Druga z dostępnych na rynku średnicy drutu to 10 mm i odpowiada przekrojowi poprzecznemu ok. 78,54 mm2.

 

Mając omówione podstawowe wymiary przewodników wykorzystywanych w instalacjach odgromowych może przejść do sporządzenia listy niezbędnych elementów i porównania cen cennikowych.

 

Do wyceny posłużymy się rysunkami budynku mieszkalnego jednorodzinnego z puli tzn. projektów gotowych, a konkretnie „Dom w dereniach 2” biura projektowego Archon. Zakładamy, że została wykonana instalacja uziemiająca wraz z dwoma wyprowadzeniami do instalacji odgromowej i jednym do GSW, a dach pokryty jest dachówką ceramiczną (gąsior o przekroju półokrągłym). Drut odgromowy prowadzony w uchwytach po elewacji, a złącza krzyżowe oznaczone oznacznikiem zwodu bez stosowania skrzynek naściennych.

Sposób montaż niezależnie od przyjętego materiału nie będzie się różnił. W związku z tym do dalszej analizy przyjęto ten sam koszt oparty na wykonaniu instalacji w ciągu jednego dnia roboczego i dojazdu monterów do obiektu oddalonego do maksymalnie 100 km od siedziby firmy. Koszt montażu oszacowano na poziomie 1500 zł brutto. Ceny elementów aktualne na czerwiec 2022 roku.

 

Instalacja odgromowa ze stali nierdzewnej na obiekcie

Instalacja odgromowa ze stali nierdzewnej na obiekcie – porównanie kosztów instalacji odgromowej

Porównując koszty wykonania instalacji odgromowej przygotujemy kosztorys elementów ze stali ocynkowanej ogniowo:

 

Kosztorys
Lp. Produkt przykładowy Ilość orientacyjna, jednostka Cena brutto Symbol produktu
1. Podpora zwodu na gąsior, regulowana, duża 20 szt 18,99 PV15E
2. Podpora zwodu do dachówki z zamkiem SS/AL 16 szt 16,99 PV22TASKYZAM
3. Drut odgromowy ocynkowany fi 8mm 35 mb 6,48 DO008OC
4. Komplet odgromowy do komina 3 kpl 44,99 PRALU+PV17 FEZN
5. Uchwyt uniwersalny drut – drut jednośrubowy 6 szt 5,35 SUB
6. Uchwyt równoległy 2 szt 4,78 SS
7. Uchwyt rynnowy uniwersalny 2 szt 7,9 SOC FEZN
8. Pasta smarująco-przewodząca, grafitowa 40g 1 szt 14,99 PSPGR40
9. Podpora zwodu do ściany gwint 20cm 6 szt 10,39 PV17PP
10. Złącze krzyżowe ocynkowane 4xM8 bednarka-drut 2 szt 9,90 SR3B FEZNM8
11. Oznacznik zwodu PL 2 szt 2,89 OZPL
Wartość brutto zamówionego towaru 1173,77 zł brutto
Koszt montażu 1500,00 zł brutto
Koszt montażu i materiału 2673,77 brutto

Poniżej kosztorys oparty o elementy ze stali nierdzewnej:

 

Kosztorys
Lp. Produkt przykładowy Ilość orientacyjna, jednostka Cena brutto Symbol produktu
1. Podpora zwodu na gąsior, regulowana, duża, nierdzewna 20 szt 23,57 PV15EN
2. Podpora zwodu do dachówki z zamkiem SS/AL 16 szt 16,99 PV22TASKYZAM
3. Drut odgromowy ze stali kwasoodpornej fi 8mm 35 mb 18,12 DO008V4A
4. Komplet odgromowy do komina, nierdzewny 3 kpl 63,13 PRALU+PV17 SSA2
5. Uchwyt uniwersalny drut – drut jednośrubowy, nierdzewny 6 szt 11,37 SUBN
6. Uchwyt równoległy, nierdzewny 2 szt 11,37 SSN
7. Uchwyt rynnowy uniwersalny, nierdzewny 2 szt 13,41 SOCN
8. Pasta smarująco-przewodząca, grafitowa 40g 1 szt 14,99 PSPGR40
9. Podpora zwodu do ściany gwint 20cm 6 szt 28,45 PV17PPN
10. Złącze krzyżowe ocynkowane 4xM8 bednarka-drut 2 szt 21,94 SR3B SSA2M8
11. Oznacznik zwodu PL 2 szt 2,89 OZPL
Wartość brutto zamówionego towaru 2294,20 zł brutto
Koszt montażu 1500,00 zł brutto
Koszt montażu i materiału 3794,20 brutto

 

Analizując oba kosztorysy dostrzeżemy, że  zastosowanie materiałów ze stali nierdzewnej jest droższe niemal dwukrotnie, tj. 195% wartości materiałów ze stali ocynkowanej ogniowo. W wielu przypadkach w tym momencie Inwestor podejmuje decyzję o wykorzystaniu elementów ze stali ocynkowanej ogniowo, ponieważ koszty wykonania instalacji odgromowej w oparciu o taki materiał wydaje się korzystniejsze.

 

A to właśnie ten moment, w którym powinny pojawić się dwa następujące po sobie pytania:

„Dlaczego?” i „Czy rzeczywiście warto?”

 

No więc, dlaczego elementy ze stali nierdzewnej są prawie dwukrotnie droższe niż te ze stali ocynkowanej ogniowo?

 

Szerzej o różnicach pomiędzy materiałami napisał kiedyś Rafał Budniok w swoim artykule dostępnym pod poniższym linkiem. Krótko podsumowując – „chodzi” o trwałość instalacji liczoną w latach. Trwałość elementów ze stali nierdzewnej jest ok. 2,5 razy większa niż produktów ze stali ocynkowanej ogniowo i wynosi odpowiednio ok. 40-50 lat do ok. 15-20 lat. Oznacza to, że do tzn. śmierci technicznej instalacji odgromowej wykonanej ze stali ocynkowanej ogniowo dojdzie po maksymalnie 20 latach od zamontowania. Co wtedy? Ponowny montaż wraz z ponownym zakupem materiału. A zostawienie na dachu niesprawnej instalacji odgromowej jest rozwiązaniem gorszym niż brak wspomnianego systemu ze względu na „ściąganie” wyładowań atmosferycznych przy jednoczesnym braku możliwości prawidłowego odprowadzenia do uziemienia.

 

Dlatego nasze porównanie musimy dodatkowo uzupełnić. Podsumowanie każdego z wariantów materiałowych dokonano w formie tabelarycznej poniżej. Założyliśmy, że po koszt materiału i montażu będzie stały – nie uwzględnimy wpływu inflacji.

 

Zagadnienie Wariant materiałowy
Stal ocynkowana ogniowo Stal nierdzewna
Trwałość systemu max 15-20 lat ok. 40-50 lat
Orientacyjny koszt materiału przy założonej trwałości 1173,77 zł 2294,20 zł
Orientacyjny koszt materiału i montażu przy założonej trwałości 2673,77 zł 3794,20 zł
Orientacyjny koszt materiału
i montażu przy trwałości min. 21 lat
5347,54 zł 3794,20 zł
Oszczędność przy uwzględnieniu trwałości 30 lat NIC 1553,34 zł
Orientacyjny koszt materiału
i montażu
w przeliczeniu na rok przy trwałości min. 30 lat
178,25 zł/ rok 126,47 zł/ rok

 

 

Zastosowanie elementów ze stali nierdzewnej wykazuje wymierną korzyść nad elementami ze stali ocynkowanej. Owszem,  zastosowanie produktów ze stali ocynkowanej ogniowo „tu i teraz” jest rozwiązaniem poprawnym i tańszym w pierwszym etapie. Niemniej patrzenie długoterminowe przynosi konkretną korzyść finansową na poziomie ok. 1550 zł.

Koszty wykonania instalacji odgromowej w okresie 21 i 42 lat

Koszty wykonania instalacji odgromowej w okresie 21 i 42 lat

 

Zmianę w podejściu można zaobserwować na podstawie ilości montowanych przez nasz dział wykonawczy instalacji odgromowych ze stali nierdzewnej. Poniżej link do ostatniego wpisu na ten temat. Inwestorzy zauważają, że koszty wykonania instalacji odgromowej to nie wszystko!

 

W tym momencie, uzbrojeni w podstawową wiedzę, możemy odpowiedzieć na pytanie „czy rzeczywiście warto wykonywać instalację ze stali nierdzewnej?”. W naszej opinii – jednoznacznie tak. Koszty wykonania instalacji odgromowej ze stali nierdzewnej przedkładają się na bezpośrednio na trwałość.

 

Dlaczego elementy ze stali nierdzewnej są wykorzystywane na instalacje odgromowe tak rzadko? W przeważającej części przypadków wynika to z braku jakichkolwiek zapisów w projekcie budowlanym lub posłużenie się przez projektanta bezrefleksyjnie powielanymi od lat schematami. Przy braku jakiejkolwiek edukacji ze strony hurtowni, w której dokonuje się zakupu, Inwestor jest w części przypadków skazany na rozwiązania tylko pozornie trwałe.

 

A wątpię, żeby ktoś z nas chciał zakładać instalację odgromową ze świadomością, że za maksymalnie 16-20 lat będzie musiał ponownie wrócić do tematu i jeszcze raz zapłacić za materiał i robociznę.

 

Czy rzeczywiście warto wykonywać instalację ze stali nierdzewnej? Jednoznacznie TAK.

 

Jeżeli mają Państwo pytania – zapraszamy do kontaktu:

 • e-mailowego: biuro@budniok.com.pl
 • telefonicznego:
    • Wojciech Szczepańczyk +48 507 010 945 (doradztwo handlowe)
    • Krzysztof Bartnik +48 531 250 637 (doradztwo techniczne)
    • Kamil Błażyca +48 519 100 602 (doradztwo techniczne)

 

Istnieje możliwość doboru niezbędnych elementów indywidualnie po przesłaniu dokumentacji projektowej obiektu.

/home/users/h717927/public_html/budniok-technika_2018/wp-content/themes/budniok_technika/single-knowledge-base.php on line 83
">Powrót
Najnowsze artykuły
X
Zapytaj o produkt Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.