Oferta > Ochrona przeciwprzepięciowa > Ograniczniki przepięć dla fotowoltaiki
Ochronniki Saltek dedykowane instalacją PV

Wytwarzanie energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu energii słońca jest rozwiązaniem coraz popularniejszym na świecie. Ponieważ w długiej perspektywie ceny paliw i energii wzrastały i nadal przewiduje się ich wzrost w przyszłości, to atrakcyjność stosowania fotowoltaiki (w skrócie PV) staje się coraz wyższa. Opłacalność wykorzystania takich systemów jest większa ze względu na spadek ceny ich zakupu i wzrost wydajności. Nie bez znaczenia jest jej uniwersalność i wszechstronność zastosowania w codziennych potrzebach bytowych pozyskanej energii. 

 

Dlaczego warto chronić? 

Instalacja systemów fotowoltaicznych (PV) ze względu na wysoki poziom technologiczny jest kosztowną inwestycją. Przy pozyskiwaniu darmowej energii słonecznej kluczowe jest zapewnienie żywotności systemu przynajmniej przez okres objęty zwrotem poniesionych nakładów. 

Aby zapewnić bezawaryjne działanie w całym okresie eksploatacji, należy już na etapie projektowania przewidzieć kompleksową ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi i indukowanymi przepięciami.  

Najważniejsze zagadnienia dobrze zaprojektowanej ochrony instalacji PV obejmują: 

  • zachowanie odstępu izolacyjnego, 
  • dobór odpowiednich SPD, 
  • uziemienie i połączenie wyrównawcze, 
  • minimalizacje pętli indukcyjnej. 

 

Proponujemy Państwu produkty renomowanego czeskiego producenta – SALTEK. Wszystkie ograniczniki do systemów fotowoltaicznych są przebadane zgodnie z normą PN-EN 50539-11. 

 

Jakie normy? 

Zgodnie z normą PN-EN 62305-2 do przewidywanych zagrożeń elementów systemu fotowoltaicznego zaliczyć należy uderzenia pioruna – bezpośrednie oraz w pobliżu. Mogą one spowodować znaczne straty finansowe, a w przypadku paneli słonecznych montowanych na dachach także uszkodzić konstrukcję budynku.  

 

Projektowanie systemów fotowoltaicznych, w tym zapewniające im ochronę odgromową i przepięciową określone zostały w normach:  

  • PN-HD 60364-7-712 (Instalacje elektryczne w budownictwie – systemy fotowoltaiczne),  
  • PN-EN 61173 (Ochrona przeciwprzepięciowa dla produkcji energii przez systemy fotowoltaiczne),  
  • PN-IEC 61643-1 (Urządzenia ograniczające przepięcia dołączone do sieci rozdzielczych niskiego napięcia) 

oraz specyfikacji technicznej DIN CLC/TS 50539-12 (Wymagania w zakresie prądu udarowego ograniczników przepięć typu 1). 

Ochronniki SLP dedykowane instalacją PV

Powyżej przedstawiamy ograniczniki przepięć do fotowoltaiki typ 2 SLP-PV (od lewej: SLP-PV 500V/U S, SLP-PV 1500 V/Y) 

 

Podstawowe zasady 

Najbardziej istotnym elementem systemu fotowoltaicznego jest inwerter, dlatego też na jego ochronę należy położyć największy nacisk w całej koncepcji ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. Poniżej przedstawiamy prosty algorytm dobru SPD. 

Algorytm doboru SPD

Uziemione połączenie wyrównawcze modułów i falownika spełnia kilka funkcji. Jest elementem ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej. Uziemienie stanowi ważny element bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej, choć należy zaznaczyć, że nieuziemiony moduł jest także urządzeniem bezpiecznym elektrycznie w normalnych warunkach pracy. Uziemione połączenie wyrównawcze poprawia bezpieczeństwo pracy instalacji fotowoltaicznej w szczególnych sytuacjach, jak uszkodzenie modułu czy w trakcie wyładowań atmosferycznych w pobliżu instalacji. Przy wykonywaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać, że wszystkie uziemienia po stronie DC i AC powinny być wspólne. Także nie należy wykonywać nieuziemionych połączeń wyrównawczych. Sposób wykonania połączenia wyrównawczego zależy od jego zadań oraz sposobu posadowienia instalacji. 

 

Jeżeli budynek nie ma instalacji odgromowej lub między elementami instalacji odgromowej i fotowoltaicznej są zachowane odstępy izolacyjne, połączenie wyrównawcze będzie pełnić rolę funkcjonalną. Grubość zastosowanego przewodu z SPD powinna być nie mniejsza niż 6 mm2. Moduły i profile aluminiowe przyłączone będą do głównej szyny wyrównawczej. W praktyce aluminiowe profile są naturalnym elementem wyrównującym potencjały między modułami, z tego względu wystarczy połączyć profile między sobą i następnie przewodem połączyć je z główną szyną wyrównawczą. 

 

Jeżeli budynek ma instalację odgromową i nie można zachować odstępów izolacyjnych, to połączenie wyrównawcze będzie pełnić rolę ochronną i należy założyć, że po uderzeniu pioruna część prądu piorunowego będzie płynąć przez wykonane połączenie. Z tego względu minimalna grubość przewodu to 16 mm 2. 

 

Aby zminimalizować wyindukowane napięcie podczas uderzenia pioruna, należy poprowadzić trasy przewodów modułów PV w taki sposób, aby tworzyły jak najmniejsze pole powierzchni. 

 

Podstawowy schemat okablowania i połączeń systemu fotowoltaicznego Schemat instalacji PV

Strona DC systemu PV może być albo odkryta (izolowana) albo z jednym biegunem uziemionym. Poniższe rysunki (patrz CLC / TS 50 539-12) pokazują, jak SPD po stronie DC musi być podłączone. Zalecane są połączenia Y lub U.
Podczas montowania SPD, koniecznie jest zachowanie odpowiedniej długości przewodów łączących zgodnie z HD 60364-5-534 IEC 60364-5-53 (rozdział 534), klauzula 534.2.9.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem dotyczącym produktów dostępnym w dziale PLIKI DO POBRANIA.

Powrót

Chcesz znaleźć wiele wskazówek budowlanych i konstrukcyjnych i sposoby jak je wykorzystywać we własnej praktyce? Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o naszych ofertach, rozwiązaniach lub ciekawostkach z branży, zapisz się już teraz i bądź na bieżąco!

Zapisz się teraz!

 

X
Zapytaj o produkt Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.