Oferta > Systemy uziomowe > GEM – materiał poprawiający rezystywność gruntu
GEM worek

GEM to materiał  poprawiający rezystywność gruntu tzw. uziom sypany. GEM od ERICO (nVent) to skuteczny, bezobsługowy, trwały, łatwy w użyciu i przyjazny dla środowiska środek. Sprawdza się on w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów uzyskiwania rezystancji uziemienia, określonej normami lub innymi wymaganiami.

GEM jest materiałem opartym na węglu, nie powoduje korozji, poprawia skuteczność uziemienia, szczególnie na obszarach o słabej przewodności np. w skalistym podłożu górskim czy glebie piaszczystej. Sprawdzi się również w sytuacjach, gdy pręt uziemienia nie może być głęboko pogrążony lub gdy powierzchnia działki ogranicza rozległość systemu uziemiającego.

GEM składa się również z cementu portlandzkiego, który twardnieje do 3 dni. Pełną wytrzymałość i optymalną rezystancję GEM uzyskuje w ciągu 28 dni. Po tym czasie staje się on dobrze przewodzącym betonem — dotyczy to każdych warunków glebowych. GEM utrzymuje stały poziom wydajności przez cały okres żywotności uziemienia. Nie wypłukuje się wskutek pracy wód gruntowych. Do jego instalacji wystarczy jedna osoba.

 

Cechy i zalety mineralnego ulepszacza gruntu:

GEM jest skuteczny:

 • znacznie zmniejsza rezystancję gruntu, a impedancja jest sto razy niższa od standardowych substancji bentonitowych;
 • utrzymuje stałą wytrzymałość przez całą żywotność systemu uziemienia, pozwala instalować się w każdych warunkach glebowych, nawet w okresie suszy;
 • pozwala zmniejszyć rozmiar systemu uziemienia, jeśli konwencjonalne metody nie mogą być zastosowane.

GEM jest łatwy w użyciu:

 • łatwy do przeniesienia i składowania w postaci worków o wadze 11,3 kg;
 • wystarczy jedna osoba do instalacji.

GEM jest przyjazny dla środowiska

 • nie jest to tzw. uziom chemiczny;
 • przewyższa normę IEC 62561-7, która określa standardy na korozję, ługowanie, zawartość siarki oraz inne środowiskowe przepisy dotyczące optymalnego składu materiał u wzbogacającego grunt i wspomagającej w projektowaniu sieci uziemienia;
 • karta charakterystyki środowiskowej GEM dostępna na żądanie.

GEM jest bezobsługowy

 • nie wymaga okresowych napraw i uzupełnienia;
 • nie wymaga ciągłej obecności wody dla utrzymania przewodności, co czyni go idealnym do pracy w trudnych warunkach gruntowych lub w instalacjach rozległych.

GEM jest trwały

 • uzyskuje twardość w ciągu 3 dni, a pełną wytrzymałość i najniższą rezystancję w ciągu 28 dni;
 • nie rozpuszcza się, nie rozkłada ani nie wypłukuje się;
 • nie wchodzi w reakcje chemiczne z gruntem ani wodami gruntowymi;
 • nie powoduje korozji galwanicznej przewodów;
 • zapobiega wandalizmowi oraz kradzieży, ponieważ przewody są trudne do usunięcia z zastygłej masy.

Jak go stosować?

Możemy wyróżnić 4 zastosowania GEM:

 1. Budowa ław wokół poziomych przewodników uziemienia. Ława taka wylewana jest bezpośrednio na gruncie i daje najbardziej efektywny wynik (rozumiany jako różnicę między polepszenie rezystancji – ilość zużytej substancji) przy rozmiarach: na wysokość min. 5 cm pod i nad otaczanym przewodnikiem (co razem daje ok. 10 cm wysokości ławy), na szerokość ok. 10 cm.
 2. Budowa walca okalającego uziemienia pionowe (np. gdy nie ma możliwości głębokiego pogrążania uziomów pionowych). Najlepiej wtedy sprawdza się wlewany do otworów o średnicy od 10 do 25 cm.
 3. Budowa uziemienia pionowego w odwiercie skalnym. GEM pełni rolę przekaźnika pomiędzy uziomem prętowym, a skałami otaczającymi uziom.
 4. Budowa uziemienia w naturalnej szczelinie skalnej w oparciu o giętką linkę (np. miedzianą) zalaną GEM. Jego masa szczelnie wypełni przestrzenie międzyskalne i umożliwi skuteczne odprowadzanie prądów.

Przykłady zastosowań GEM

 

Instrukcja poziomej aplikacji GEM:

diagram - instalacja pozioma GEM - instrukcja

 1. Zmieszać GEM z wodą do postaci zawiesiny przy użyciu betoniarki lub wymieszać w wiadrze, taczce itp. Użyć 6-8 l czystej wody na 1 worek GEM.
  UWAGA: Nie mieszać GEM ze słoną wodą.
 2. Rozłożyć GEM w takiej ilości, aby pokrywał min. 5 cm warstwą dno wykopu o szerokości min. 10 cm.
 3. Odczekać 30-60 min, umożliwiając stwardnienie GEM. Jest to konieczne, aby przewodnik instalacji nie zapadał się w masie.
 4. Umieścić przewód na górze GEM. W miejscach gdzie przewód będzie wychodził z materiału, należy zabezpieczyć odcinki przewodnika poprzez owinięcie ich taśmą izolacyjno-konserwującą na długości 10 cm (po 5 cm wewnątrz i na zewnątrz masy).
 5. Rozprowadzić drugą część GEM nad przewodnikiem, układając ją bezpośrednio na poprzedniej warstwie. Górna warstwa powinna mieć grubość min. 5 cm.
 6. Odczekać 30-60 min, umożliwiając stwardnienie GEM.
 7. Ostrożnie wypełnić wykop zasypką o grubości ok. 10 cm.
 8. Po odczekaniu 24 godzin wykop w całości zasypać, a jeśli jest potrzeba ubić.

uziemienia gem układanie ławy

 

Instrukcja pionowej aplikacji GEM:

diagram - instalacja pionowa GEM - instrukcja

 1. Wykonać świdrem otwór o średnicy min. 7,5 cm na głębokość o 15 cm mniejszą niż łączna długość prętów przeznaczonych do pogrążania (wykop powinien być krótszy niż długość pręta uziemienia).
 2. Umieścić pręt uziemienia w otworze, wbijając go na głębokość nie większą niż 30 cm. Wierzchołek pręta uziemienia powinien być poniżej poziomu gruntu. Połączyć pręt uziomowy z dalszą instalacją uziemienia za pomocą złącza krzyżowego albo połączenia egzotermicznego.
 3. Zmieszać GEM z wodą do postaci zawiesiny przy użyciu betoniarki lub wymieszać w wiadrze, taczce itp. Użyć 6-8 l czystej wody na 1 worek GEM.
  UWAGA: 1. Nie mieszać GEM ze słoną wodą.
  2. Instalacja GEM dla uziemienia pionowego może być wykonana również w stanie suchym materiału.
 4. Wlać odpowiednią ilość GEM w otwór wokół pręta tak, aby materiał wypełniał go całkowicie, pozostawiając jednak odsłonięte ostatnie 10-15 cm pręta wraz ze złączem krzyżowym lub połączeniem egzotermicznym.
 5. Odczekać 30-60 min umożliwiając stwardnienie GEM.
 6. Wypełnić resztę otworu zasypką lub zainstalować studzienkę rewizyjną.

uziemienia gem uziom pionowy w gem

 

Film instruktażowy:

 

Projektowanie i szacowanie ilości:

Producent – firma erico nVent – opracował kalkulator szacujący potrzebną ilość materiału GEM oraz obliczające poprawę rezystancji uziemienia po jego aplikacji. 

Oprogramowanie dostępne jest na stronie producenta pod poniższym linkiem.

Zainteresowanych zapraszamy do jednego z artykułów cyklu PNT opracowanym przez dr inż. Konrada Sobolewskiego, w którym można znaleźć wskazówki do projektowania substancji GEM. Praca dostępna pod poniższym linkiem.

Do szybkiego szacowania potrzebnej ilości materiału GEM można wykorzystać poniższe tabele. Należy znać wymiary wykopu, w którym będzie ułożony przewodnik oraz typ stosowanego uziomu. Przecięcie się wiersza z kolumną oznacza ilość worków potrzebnych do użycia.

 

Kalkulator zapotrzebowania GEM dla przewodników poziomych:

Przecięcie wskazuje ilość worków GEM [szt.] koniecznych
do wykonania 1 m ławy 

Całkowita grubość (wysokość) wykopu [cm] 

10 

12,5 

15 

20 

Szerokość wykopu [cm] 

10 

1,0 

1,3 

1,5 

2,0 

15 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

20 

2,0 

2,5 

3,3 

4,0 

25 

2,5 

3,3 

3,6 

5,0 

30 

3,3 

3,6 

5,0 

6,6 

 

Kalkulator zapotrzebowania na GEM dla przewodników pionowych:

Przecięcie wskazuje ilość worków GEM [szt.] koniecznych
do wypełnienia otworu 
Głębokość otworu do zalania (wg instrukcji) [m] 

0,75 

1,50

2,25 

3,75 

5,25 

6,00

Średnica otworu [cm]

10 

1

2 

3 

5 

6 

7 

15 

2

3 

6 

10 

13 

15 

20 

4

5 

10 

16 

22 

26 

25 

6

7 

15 

25 

34 

40 

 

Specyfikacja:

Parametry Spełnione – zalecone wartości Metoda badania
Zgodność ze standardami
 • całkowita zgodność z IEC 62561-7
 • całkowita zgodność z PN-EN 62561-7:2012
 • EPA Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), metoda testowa 1311
Ługowanie Arsen <1,5 mg/l, bar <60 mg/l, kadm <0,15 mg/l, chrom <3,0 mg/l, ołów <1,5 mg/l, rtęć <0,06 mg/l, elenium <1,0 mg/l
 • IEC 62561-7
 • EN 12457-2
Zawartość siarki <2 % ISO 14869-1
Oporność
 • w proszku: <0,02 Ω-m
 • materiał wymieszany i utwardzony: <0,2 Ω-m
 • sprężony proszek – według: ASTM G187-12
 • materiał wymieszany i utwardzony – według: ASTM   D991-89
Zachowanie względem korozji
 • dla miedzianych uziomów – wytrzymałość polaryzacji powinna być > 8 Ω * mdla agresywnego środowiska
 • dla ocynkowanych uziomów – wytrzymałość polaryzacji powinna być > 7,6 Ω * mdla agresywnego środowiska
IEC 62561-7, paragraf 5.5, agresywne środowisko
Wytrzymałość na zginanie 2070 – 3100 kPa ASTM C293
Wytrzymałość na ściskanie 690 – 1390 kPa (po 672 godzinach czasu utwardzenia) ASTM C109

 

Jak zamawiać?

KOD Nazwa Opis i uwagi
E163670  GEM Materiał Poprawiający Rezystywność Gruntu — worek 11,3kg Materiał w worku papierowym, do samodzielnego wyrobienia z wodą, nie zawiera wody, pojemnika do mieszania i mieszadła. Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem dotyczącym produktu dostępnym w dziale PLIKI DO POBRANIA.

Powrót

Chcesz znaleźć wiele wskazówek budowlanych i konstrukcyjnych i sposoby jak je wykorzystywać we własnej praktyce? Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o naszych ofertach, rozwiązaniach lub ciekawostkach z branży, zapisz się już teraz i bądź na bieżąco!

Zapisz się teraz!

 

Zapytaj o produkt Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.