Oferta > Systemy uziomowe > CUTS – System antykradzieżowy

Problem związany z kradzieżą miedzianych elementów instalacji uziemiających jest często spotykany. Wpływ na tę sytuację ma wysoka cena produktów miedzianych na rynkach światowych, a co za tym idzie wysoka cena w punktach skupu, co przy równoczesnym braku możliwości kontrolowania w czasie rzeczywistym stanu instalacji może powodować nie tylko powtarzające się przestoje oferowanych usług np. dystrybucji energii i spadek wiarygodności wśród konsumentów, ale też realne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Technologia CuTS® od Kingsmill Industries Ltd. to rozwiązanie zaprojektowane
z myślą o środowiskach usługowych, w których bezpieczeństwo osób i ciągłość pracy są najważniejsze. Monitoruje ona w czasie rzeczywistym instalację uziemiającą w celu ochrony przed kradzieżą, zniszczeniem i awarią, zapewniając stałą analizę zagrożeń
i stanu zasobów.

Jednostka CuTS

 

Sposób działania:

 • CuTS® monitoruje infrastrukturę w celu wykrycia zmian powstałych w wyniku cięcia lub uszkodzenia instalacji uziemiającej – poszukuje zmian w monitorowanej charakterystyce indukcyjności instalacji,
 • Monitorowana infrastruktura jest połączona w obwód czujnikowy za pośrednictwem wejść przewodów sensorycznych, które wykrywają niewielkie zmiany indukcyjności
  w przewodnikach systemu uziomowego (poniżej 0,02μH),
 • Gdy występuje zmiana przekraczająca ustawione progi, alarm urządzenia jest aktywowany, wysyłając zdalnie ostrzeżenia.

Przykładowe działanie systemu

 

System antykradzieżowy działa w oparciu o platformę dostarczaną w chmurze, dedykowaną platformę na serwerze klienta lub jest sprężony z automatyką w danej lokalizacji. Komunikacja zdalna odbywa się poprzez moduł GSM umożliwiając monitorowanie instalacji w czasie rzeczywistym.

Przykładowe pola zastosowania urządzeń antykradzieżowych CuTS®:

 • Energetyka dystrybucyjna,
 • Telekomunikacja,
 • Infrastruktura kolejowa.

 

Przykładowe zastosowanie systemu

Korzyści:

 • Ochrona pracowników i ludności przed utratą życia lub zdrowia w wyniku porażenia prądem,
 • Minimalizacja ryzyka przestoju i nieplanowanych wyłączeń,
 • Aktywne przewidywanie awarii i optymalizacja procesu konserwacji,
 • Zmniejszenie szkód pośrednich i innych strat finansowych,
 • Możliwość zintegrowania z istniejącą infrastrukturą, np. system SCADA.

Klienci mają własny pulpit nawigacyjny, z którego mogą monitorować wszystkie strefy i działania. Poniżej przykładowe zrzuty ekranu platformy.

Przykładowe zrzuty ekranu platformy

 

System antykradzieżowy CuTS® to rozwiązanie kompleksowe, zaprojektowane z myślą o wszystkich, dla których bezpieczeństwo i stabilność proponowanych usług są najważniejsze. Technologia zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy, chroni personel i osoby postronne przed utratą życia lub zdrowia, a także minimalizuje ryzyko przestoju i nieplanowanych prac serwisowych, zmniejszając w ten sposób straty finansowe i podnosząc skuteczność realizacji usług.

Autoryzowanym dystrybutorem systemu od Kinsgmill Industries Ltd. jest Budniok Technika Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą dotyczącą produktu dostępną w dziale PLIKI DO POBRANIA.

Powrót

Chcesz znaleźć wiele wskazówek budowlanych i konstrukcyjnych i sposoby jak je wykorzystywać we własnej praktyce? Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o naszych ofertach, rozwiązaniach lub ciekawostkach z branży, zapisz się już teraz i bądź na bieżąco!

Zapisz się teraz!

 

Zapytaj o produkt Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.