Oferta > Instalacje odgromowe > Previstorm – System Ostrzegania Burzowego

Wyładowania atmosferyczne stanowią realne zagrożenie zarówno najwyższej wartości niematerialnej – ludzkiego zdrowia i życia –
jak i materialnej. Dotychczas jedynym sposobem na radzenie sobie z problemem była ciągła analiza map burzowych. Charakteryzuje się on jednak małą precyzyjnością lokalną, nie przedstawia trendów rozwoju sytuacji i jest uzależniona od usług zewnętrznych, w tym dostaw Internetu.

System ostrzegania burzowego PREVISTORM® od INGESCO przeznaczony jest dla monitorowania zmian pola elektrycznego w atmosferze. Alerty generowane przez niego z wyprzedzeniem informują, że wzrosło ryzyko wystąpienia wyładowania atmosferycznego. System umożliwia wykrywanie wyładowań do 20 km. Tym samym zapewnia cenną przewagę czasową dla wprowadzenia działań prewencyjnych i przekazuje dane skupione na najbliższej okolicy.

 

Najważniejsze cechy:

 • PREVISTORM® można realizować zarówno jako układ jednoczujnikowy, jak i część złożonego systemu z wieloma czujnikami. Złożoność układu uzależniona jest tylko i wyłączenie od możliwości komputera. W obu przypadkach alerty generowane przez system z wyprzedzeniem informują, że wzrosło ryzyko wystąpienia wyładowania atmosferycznego,
 • Czujnik posiada dwa izolowane wyjścia przekaźnikowe, które umożliwiają podłączenie sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej,
 • Temperatura pracy w granicach od -23ºC do + 50ºC i wilgotność do 100% sprawia, że produkt nadaje się do pracy w każdych warunkach atmosferycznych i o każdej porze roku,
 • Częstość przesyłu danych: cztery razy na sekundę,
 • Stopień ochrony IP: IP65,
 • Mała waga czujnika (1,85 kg) i łatwość montażu poprzez umieszczenie na szczycie masztu,
 • Zgodność z normą IEC 62793:2016 “Protecion against lighting – Thunderstorm warning systems – klasa A”.

Zasada działania:

System Ostrzegania Burzowego PREVISTORM® służy ciągłemu mierzeniu i analizowania natężenia atmosferycznego pola elektrycznego. Czujnik natężenia pola elektrycznego opiera się na zasadzie tzw. elektrycznego młyna polowego (EFM).

Pomiary są prowadzone w sposób ciągły i przekazują dwa rodzaje danych odpowiadających na pytanie:

 • Czy wzrosło ryzyko wyładowania atmosferycznego?
 • Czy wykryto w zasięgu działania czujnika (do 20 km) wyładowanie atmosferyczne?

Ilość czasu, która została do wyładowania waha się średnio od 10 do 30 minut w zależności od szybkości poruszania się chmur burzowych i rzeźby powierzchni Ziemi.

Tryb pracy:

 • Brak aktywnego alarmu.
 • Poziom 1 – domyślnie jest inicjowany, gdy natężenie pola elektrycznego osiąga wartość
  2 kV/m lub większą.
 • Poziom 2 – domyślnie jest inicjowany, gdy natężenie pola elektrycznego osiąga wartość
  4 kV/m lub większą.
 • Poziom 3 – domyślnie jest inicjowany, gdy natężenie pola elektrycznego osiąga wartość
  6 kV/m lub większą.

Czujnik pola elektronicznego PREVISTORM® E działa cyfrowo, generuje ciągły strumień danych
z częstotliwością 4 próbek natężenia pola elektrycznego na sekundę. Dane dostarczane przez czujnik obejmują wielkość i znak wartości natężenia pola elektrycznego oraz aktualny poziom alarmowy.

Elementy na wyposażeniu systemu:

 • czujnik PREVISTORM® E,
 • skrzynka przyłączeniowa,
 • kabel przyłączeniowy,
 • zasilacz.

Inne potrzebne elementy (niewchodzące w skład systemu – zaznaczone *):

 • komputer,
 • zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne,
 • elementy mocujące i uziemiające.

Wyposażanie systemu PREVISTORM

Oprogramowanie:

System Ostrzegania Burzowego PREVISTORM® jest dostarczany z pakietem oprogramowania wspomagającego PREVISTORM® Viewer for Windows. To oprogramowanie obsługuje wszystkie funkcje wymagane do komunikacji z czujnikiem, modyfikowania parametrów pracy czujnika, wizualizacji danych bieżących i historycznych oraz rejestrowania danych.

Przykładowe działanie systemu:

Faza burzy Poziom alertu Przykładowe działania
„Balans” Brak alarmu • Normalna praca w narażonych strefach
„Powstawanie” Alarm początkowy – poziom 1 • Komunikaty informacyjne, na przykład komunikaty zdalne, wizualne lub akustyczne
• Pomocnicze systemy zasilania mogą być aktywowane
• Nie należy planować ani uruchamiać działań
w narażonych strefach
„Wzrost” Niebezpieczeństwo -poziom 2 • Pomocnicze systemy zasilania mogą być aktywowane
• Krytyczne i wrażliwe systemy mogą zostać odłączone
• Możliwe ewakuacje narażonych stref do bezpiecznych obszarów chronionych przez systemu ochrony odgromowej (LPS)
• Sprawdź, czy poprzednie działania zostały już skutecznie uruchomione
• Śledź ewolucję działalności błyskawic
• Brak dodatkowych działań jeżeli poprzednie działania są już uruchomione
„Dojrzałość” Maksymalne ryzyko – poziom 3 • System gotowy na wyładowanie atmosferyczne
„Rozpraszanie” Koniec ostrzeżenia • Ostrzeżenie dla pracowników odpowiedzialnych za instalacje lub ryzykowne działania
• Pomocnicze systemy zasilania mogą być aktywowane

Certyfikaty i zgodność z normami:

Zgodność z normami:

 • IEC 62793:2016 “Protection against lightning – Thunderstorm warning systems” – urządzenie spełnia wymogi klasy A (w załączniku B w/w dokumentu),
 • EN 55011/22,
 • EN 61000-3-2,
 • EN 61000-3-3,
 • EN 61000-4-3,
 • EN 61000-4-4,
 • EN 61000-4-5,
 • EN 61000-4-6,
 • EN 61000-4-8,
 • EN 61000-4-11.

Przykładowe zastosowanie systemu:

 • Imprezy masowe i parki rozrywki – umożliwia tworzenie autonomicznych systemów ostrzegania uczestników i organizatorów o wystąpieniu zagrożenia z cennym wyprzedzeniem,
 • Kopalnie odkrywkowe – system, w połączeniu z systemem ostrzegawczym MAD PREVISTORM® Thunderstorm System, ułatwia tworzenie złożonego systemu sygnalizacji zwiększającego bezpieczeństwo przemieszczających się pracowników i maszyn. Ponadto system MAD można wykorzystać do sterowania automatycznym uruchamianiem zapasowych generatorów prądu. Wyjścia przekaźników są również odpowiednie do odłączania cennego sprzętu i urządzeń, które muszą być chronione przed wyładowaniami podczas burzy,
 • Lotniska i porty – zwiększa bezpieczeństwo podczas tankowania statków powietrznych, a także ładunku i rozładunku bagażu oraz przemieszczenia towarów i pasażerów. System ostrzegania przed burzą PREVISTORM® stanowi cenne narzędzie do monitorowania ewolucji atmosferycznego pola elektrycznego i może być łatwo zintegrowany z bardziej złożonymi automatycznymi systemami monitorowania otoczenia,
 • Wiele innych np. pola golfowe, stacje przetwarzania gazu i energii odnawialnej.

System ostrzegania burzowego PREVISTORM® daje wymierne korzyści – pozwala podjąć niezbędne działania prewencyjne w celu ochrony zdrowia i życia oraz dóbr materialnych. Ostrzega o wystąpieniu wysokiego poziomu ryzyka wyładowania atmosferycznego jeszcze zanim nastąpi pierwszy błysk. Jednocześnie pozwala na precyzyjniejsze pomiary niż standardowe czujniki burzowe i może być wykorzystywany w każdych warunkach atmosferycznych. Zwiększa wiarygodność wśród potencjalnych klientów poprzez lepsze zarządzanie ryzykiem.

Autoryzowanym dystrybutorem systemu PREVISTORM® od INGESCO jest Budniok Technika.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą dotyczącą produktu dostępną w dziale PLIKI DO POBRANIA.

X
Zapytaj o produkt Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.