Oferta > Systemy uziomowe > Uziemienia pionowe miedziowane
Komplet elementów do uziomu miedziowanego

Kluczową część naszej oferty stanowią uziemienia miedziowane. Proponowane Państwu rozwiązania zostały dobrane tak, aby były całkowicie poprawne technicznie, zgodne z normami polskimi, stanowiły rozwiązanie na lata przy zachowaniu rozsądnych cen. Kierując się powyższymi, jakościowymi kryteriami nawiązaliśmy współpracę z firmami takimi jak ERICO (obecnie nVent) oraz KLK Electro Materiales. Pierwsza z nich jest wynalazcą i światowym liderem w produkcji uziemień miedziowanych złączkowych, zwanych w Polsce galmarami.

Poniżej przedstawiamy Państwu naszą ofertę uziomów miedziowanych podzieloną wg sposobu łączenia prętów.

Uziemienia prętowe miedziowane gwintowane, złączkowe

Flagową pozycją oferty Budniok Technika są uziemienia stalowe, miedziowane elektrolitycznie o gwarantowanej powłoce miedzi 254 μm, produkowane przez firmę erico nVent. Produkty są gwintowane, łączone złączkami z brązu lub mosiężnymi. Te pręty uziomowe cechują się znakomitą jakością, zarówno powłoki miedzi, dobranej stali, jak i towarzyszących akcesoriów. Stanowią one element systemu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego w długim terminie. Okres żywotności uziemień Erico przekracza 40 lat.

Proces miedziowania uziomów Erico zapewnia powłoce wysoką odporność na ścieranie, złuszczanie i pękanie. Jest to ważne zarówno przy pogrążaniu, gdzie uziom może napotkać na kamienie, wypaczać się na głazach, a później pracuje przez dziesiątki lat w wilgotnym środowisku. W uziomach złączkowych powłoka miedzi związana jest molekularnie z rdzeniem stalowym o wysokiej wytrzymałości, pokrytym wcześniej warstwą niklu. Proces przekracza wymagania norm ANSI®/UL® 467-1984 (ANSI C33.8-1972) i CSA®.

Pręty można przedłużać za pomocą gwintowanych złączek. Należy zauważyć, iż uziomy mają dodatkowo walcowane na zimno gwinty na obu końcach, do mocowania złączek. Dzięki nierozerwalnemu przebiegowi włókien mają większą wytrzymałość niż gwinty wykonane metodą nacinania. W uziomach Erico, zgodnie z wytycznymi norm, gwinty wykonywane są po miedziowaniu poprzez walcowanie. Gwintowane złączki pozwalają na pełny kontakt ostrza z grubszym końcem poprzedniego pręta. Wysoka wytrzymałość i odporność łączników na korozję zapewniają niską rezystancję połączeń miedź-miedź. Złączka pełni tutaj rolę zarówno połączenia mechanicznego, zabezpieczającego końce prętów przed wodą, ale także przewodząc uziemiane prądy.

Uziemienia połączenie uziemień pomiedziowanych złączką brązową

Uziemienia złączkowe można pogrążać do kilkudziesięciu metrów w głąb ziemi. Zapraszamy do zapoznania się z notatką z najgłębszego pogrążania uziomów miedziowanych w roku 2018 dostępną pod poniższym linkiem.

 

Rodzaje uziemień gwintowanych, łączonych złączkami. Pełen zakres proponowanych uziomów prezentujemy poniżej:

produkt

długość [m]

średnica nominalna [cale]

średnica rzeczywista [mm]

sposób łączenia

symbol

uziom prętowy, stalowy, pomiedziowany (powłoka min. 254 μm), gwintowany, łączony złączkami

 

 

 

 

1,22

5/8”

14,2

gwintowane złączki z brązu lub mosiądzu

 

 

 

 

E635840

1,52

E635850

3,05

E635800

1,52

3/4”

17,2

E633450

3,05

E633400

Wszystkie powyższe uziemienia cechują się min. powłoką miedzi o grubości 254 μm.

Do uziemień miedziowanych łączonych złączkowo stosowane są groty, nakręcane na pierwsze pręty uziemienia. Grot nie tylko ułatwia pogrążanie, ale także – poprzez tworzenie mikro tunelu – zabezpiecza powierzchnię uziomów przed uszkodzeniem kamieniami i innymi obiektami napotkanymi w ziemi, odsuwając je od uziemienia. Do gruntów trudnych dedykowane są groty o zwiększonej twardości i specjalnym kształcie, ułatwiającym wybijanie kamieni na boki.

Grot dedykowany dla uziomu miedziowanego, gwintowanego

Uziemienia prętowe miedziowane kute, bezzłączkowe

W segmencie uziemień pionowych, miedziowanych, oferujemy również uziemiania bezzłączkowe, łączone w systemie bolec-wpust, produkowane przez hiszpańską firmę KLK Electro Materiales. Koniec pręta w uziomie jest wykonany poprzez zakucie na gorąco, co zwiększa jego twardość i w efekcie wpływa pozytywnie na łatwość pogrążania prętów. Uziomy wykonane są z gatunkowej stali i pokryte są miedzią w sposób elektrolityczny. Powłoki zachowują grubości warstwy powyżej 100 i 250 μm, a także cechują się dużą odpornością na ścieranie i pękanie.

Brak konieczności stosowania złączek korzystnie wpływa na cenę kompletnych zestawów uziomowych, jednak skraca czas żywotności całego systemu. Nawet dobrze zabezpieczone końce uziomów w systemach bolec-wpust nie mogą się równać ze złączkami, dlatego też szacuje się, że żywotność kompletnych uziomów osiąga 20 lat.

Uziemienia miedziowane kute są kompromisem między trwałością w długim okresie oraz kosztami. Znajdują klientów w budownictwie kubaturowym, jak również wszędzie tam, gdzie konieczne jest stosowanie dużej ilości krótkich uziomów.

Rodzaje uziemień kutych, bezzłączkowych. Pełen zakres proponowanych uziomów prezentujemy poniżej:

produkt

długość
[m]

średnica
nominalna
[cale lub mm]

średnica
rzeczywista
[mm]

min. grubość powłoki miedzi [μm]

sposób łączenia

symbol

uziom prętowy, stalowy, miedziowany, kuty, bezzłączkowy

1,5

5/8 “

14,2

250

bolec – wpust

P158758 C250

100

P158758 C100

16

16

250

P158700 C250

100

P158700 C100

3/4 “

17,2

250

P158734 C250

 

Uziemienia nie wymagają stosowania dodatkowych grotów, ponieważ każdy uziom zakończony jest ostrym bolcem.

Bolec uziomu miedziowanego, bezzłączkowego, kutego

Na życzenie klienta, do uziomów kutych oferujemy dodatkowe tuleje wzmacniająco-uszczelniające, wykonane ze stali nierdzewnej.

Złącza krzyżowe

Do uziomów stalowych z miedzianą powłoką antykorozyjną polecamy uchwyty krzyżowe wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Złącza te pozwalają łączyć uziomy nie tylko z przewodnikami wykonanymi z miedzi, stali miedziowanej, stali nierdzewnej, ale również, dzięki zastosowaniu przekładki nierdzewnej, z bednarką stalową cynkowaną. Ten ostatni wariant jest również najpopularniejszym na budowach. Likwiduje możliwość powstania ogniwa galwanicznego, a zatem ogniska korozji.

Uziemienia nierdzewne złącze krzyżowe

Pełen zakres proponowanych złączy prezentujemy poniżej:

produkt

śruby

średnica rzeczywista uziemienia
[mm]

łączone przewodniki

symbol

złącze krzyżowe do uziomów pionowych,
stal nierdzewna, śruby nierdzewne, 3 blachy dociskowe grubości 3 mm

 

2x M8

14,2 – 17,2

równolegle: bednarka 30×4 lub drut (linka) 7-10 mm średnicy

SJ1B P16SS

18-20

SJ1B P20SS

złącze krzyżowe do uziomów pionowych, stal nierdzewna, śruby nierdzewne, 3 blachy dociskowe 3 mm grubości każda

 

4 x M8

 

14,2 – 17,2

równolegle: bednarka 30×4 lub drut (linka) 7-10 mm średnicy;
poziomo: bednarka 30×4 lub drut (linka) 7-10 mm średnicy

 

SJ1 P16SS

18-20

SJ1 P20SS

uniwersalne złącze krzyżowe do uziomów pionowych, stal nierdzewna, śruby nierdzewne, 3 blachy dociskowe

4 x M8
(b. długie)

14,2 – 17,2

równolegle i prostopadle: bednarka 40×4 lub drut (linka) 8-10 mm średnicy, specjalny profil dla szybkiego montażu bednarki 25×4 mm

E 120319

Na zlecenie wykonujemy złącza krzyżowe zgodne ze specyficznymi wymaganiami klienta.

Innymi typami złącz są uchwyty z brązu. Znakomicie przewodzą, ich trwałość przekracza 50 lat, a zaprojektowane zostały tak, aby uprościć montaż na uziemieniach. Dedykowane są uziomom miedziowanym i miedzianym w połączeniu z miedziowanymi lub miedzianymi przewodnikami poziomymi. Uchwyty te są w pełni zgodne z Normami Polskimi.

Poniżej kilka przykładowych rozwiązań w formie opisowej i zdjęć:

nazwa i opis produktu symbol
RTC1626 | uchwyt jednośrubowy, oczkowy, z brązu armatniego, dla uziomu miedziowanego o średnicy nominalnej 14,2-25,4 mm i bednarek do 25×3 mm, bez przekładki E158410
C58 | uchwyt jednośrubowy, oczkowy, z brązu armatniego, dla uziomu miedziowanego o średnicy nominalnej 12,5-15,0 mm i linki do 70 mm2, bez przekładki E158160
RCC16 | uchwyt jednośrubowy, dzielony, z brązu armatniego, nakręcany na uziom miedziowany 14,2 mm (5/8″), na śrubę zakładana zaciskowa końcówka linki z okiem o śr. 10,5 mm lub perforowana bednarka (otwór 10,5 mm), pozwala podłączać przewodniki o dowolnych przekrojach, przekładka nierdzewna E710430

Jako alternatywę do złącz krzyżowych i uchwytów z brązu do łączenia uziomów z przewodnikami poziomymi polecamy połączenia egzotermiczne. Jest to rozwiązanie do najbardziej wymagających instalacji uziomowych, wszystkich tych, które stale pracują zapewniając bezpieczeństwo na podstacjach energetycznych, farmach wiatrowych, czy obiektach przemysłowych.

Zgodność z normami

Wszystkie oferowane przez nas rozwiązania są zgodne z właściwymi, zharmonizowanymi Normami Polskimi i międzynarodowymi i nadają się do stosowania w energetyce, przemyśle, na obiektach komercyjnych czy mieszkaniowych.

Deklarujemy zgodność z:

  • PN-EN 62561-1:2017
  • PN-EN 62561-2:2018
  • PN-EN 50522:2011
  • PN-EN 62305-3:2011
  • PN HD 60364-5-54:2011

Uziemienia jak i złącza krzyżowe dostępne w naszej ofercie posiadają certyfikaty zgodności  wystawione przez instytuty badawcze i laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Pogrążanie

Do prowadzenia procesu pogrążania dedykowane są specjalne głowice, każda pozwalające pogrążyć ponad sto prętów oraz bijaki z mocowaniami do młotów mechanicznych m. in. SDS-MAX, HEX 28 i HEX 30. Stosowanie dedykowanych akcesoriów do pogrążania pozwala na prowadzenie osiowego pogrążania, które umożliwia instalację do kilkunastu uziomów (łączonych złączkowo) w punkcie, a także zapobiega uszkodzeniu systemu połączeń uziomów i naruszeniu powłoki antykorozyjnej przez narzędzia.

Pobijak z mocowanie HEX

Pozostałe elementy systemu uziomowego i alternatywy

Każdy system uziomowy to również przewodniki łączące uziom pionowy z instalacją elektryczną lub odgromową. Sugerowanymi pod względem trwałości i jakości rozwiązaniami są druty miedziowane lub przewodniki czysto miedziane – linki i bednarki.

W sytuacji konieczności poprawy rezystancji uziemienia lub realizacji inwestycji np. w trudnym gruncie, właściwym dodatkowym rozwiązaniem będzie GEM – mineralny ulepszacz gruntu.

Rozwiązaniem alternatywnym do zastosowań lżejszych lub o ograniczonym budżecie posiadamy w ofercie uziemienia pionowe stalowe ocynkowane ogniowo.

Natomiast jako jeszcze wyższe w hierarchii rozwiązanie uziomowe polecamy uziomy pionowe ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub czysto miedziane. Te wykonywane są pod konkretne zamówienie klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem dotyczącym produktu dostępnym w dziale PLIKI DO POBRANIA.

Powrót

Chcesz znaleźć wiele wskazówek budowlanych i konstrukcyjnych i sposoby jak je wykorzystywać we własnej praktyce? Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o naszych ofertach, rozwiązaniach lub ciekawostkach z branży, zapisz się już teraz i bądź na bieżąco!

Zapisz się teraz!

 

X
Zapytaj o produkt Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.