Artykuły

Pręt ocynkowany 18 mm – rozwiązanie do trudnych gruntów

Podstawowym produktem wykorzystywanym w budowie uziomów pionowych jest pręt ocynkowany średnicy 16 mm. Na rynku polskim znajdziemy także pręty miedziowane (przeważnie o średnicy 5/8” lub 3/4″) i ze stali kwasoodpornej (o średnicy 16 mm). Wzrost cen stali na rynkach światowych wyraźnie podniósł koszt realizacji wielu inwestycji zarówno z zakresu budownictwa energetycznego jak i mieszkaniowego. Naturalnym kierunkiem stało się poszukiwanie rozwiązań tańszych, a co za tym idzie, zamiana elementów ze stali kwasoodpornej i miedziowanej na ocynkowane.

 

Niestety jest to związane ze zmniejszeniem trwałości uziomu. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów zespół Budniok Technika proponuje pręt ocynkowany 18 mm – rozwiązanie do trudnych gruntów, z wytrzymalszej stali i z powłoką antykorozyjną o podwyższonej grubości.

 

 

Dlaczego akurat taki?

 

 

Na wstępnie trzeba zaznaczyć, że zaproponowany produkt spełnia wymagania podstawowych polskich norm odgromowych, tj. PN-EN 62305-3:2011 i PN-EN 62561-2:2018-04 oraz PN-EN 50522:2011. Będąc w zgodzie z prawdą przewyższa wymagania stawiane prętom uziomowym przez wspomniane standardy.

 

 

Minimalna średnica dla prętów ze stali ocynkowanej ogniowo wynosi 14 mm (wg PN-EN 62305-3:2011 i PN-EN 62561-2:2018-04) i 16 mm (wg PN-EN 50522:2011). Wpływ średnicy na wartość rezystancji uziemienia jest znikomy. Minimalna średnica jest związana z możliwością pogrążania prętów. Z uwagi na gatunek stali, z którego wykonane są pręty zaleca się pogrążanie prętów ocynkowanych średnicy 16 mm na głębokość nie większą niż 9mb w gruntach niespoistych i niekamienistych. Proponowany przez nas produkt jest wykonany ze stali o wytrzymałości na rozciąganie ok. 560 MPa, co przekłada się na ponad 41% większą wartość wytrzymałości na rozciąganie. To, wraz z większą średnicą, przekłada się na zdecydowanie łatwiejsze pobijanie w bardziej wymagających gruntach.

 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne przedłuża żywotność elementów, a co za tym idzie trwałość całego systemu. Norma PN-EN 50522:2011 wymaga pokrycia pręta stalowego powłoką cynku o grubości 63 µm. Standardowo proponowane przez nas uziomy o średnicy 16 mm posiadają powłokę o grubości min. 85µm, co potwierdza posiadany przez nas certyfikat wydane przez BBJ z Lublina. Dziś oferujemy Państwu produkt z powłoką grubości min. 85µm, przy średniej grubości powłoki 105µm Dlaczego jest to tak ważne?

Oczywistością jest stwierdzenie, że grubsza powłoka przekłada się na zwiększenie odporności korozyjnej elementu.

 

 

Dla wyjaśnienia różnicy pozwolę sobie przytoczyć badania prowadzone w USA w latach 1992-2007 przez NFPA w ramach National Electrical Grounding Research Project. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym dostępnym pod linkiem. W skrócie – w 6 stanach USA zamontowano od 15 do 18 typów różnych uziomów i przez 10 lat wykonywano badania rezystancji. Po tym okresie elementy wykopano i poddano badaniom pod kątem odporności korozyjnej. W ich wyniku oszacowano maksymalny roczny ubytek powłoki cynku na poziomie 10 um. Łatwo oszacować jaką trwałość będzie miała powłoka użyta w każdym z analizowanych dziś produktów. Dla ułatwienia wyniki przedstawia poniższa tabela:

Element

Symbol

Trwałość powłoki [lat] przy rocznym ubytku powłoki 10 um

Powłoka 65 µm (minimalna dopuszczona w normie)

6,5

Powłoka 85 µm (minimalna oferowana w prętach średnicy 16 mm przez Budniok Technika)

P158700FEZN

8,5

Powłoka 105 µm (minimalna oferowana w prętach średnicy 18 mm przez Budniok Technika)

P158718FEZN

10,5

 

 

Podsumowując, powłoka cynku o grubości 65 um w niekorzystnym gruncie może zniknąć (reagować chemicznie z gruntem) po minimum 6,5 roku od zamontowania. Dla uściślenia powłoka cynku o grubości 105µm zostanie utleniona po minimum 10,5 lat od montażu. Po tym okresie zostanie odkryty stalowy rdzeń elementów, gdzie korozja samej stali zniszczy uziom w czasie 5 – 15 lat (w zależności od gruntu , ale również jakości użytej stali) To przekłada się na ponad 62% grubszą powłokę cynku i min. 4 lata większą żywotność powłoki ocynkowanej i dodatkowo wydłużeniem żywotności samego rdzenia stalowego wykonanego z lepszego gatunku stali.

 

 

Pręt ocynkowany 18 mm – rozwiązanie do trudnych gruntów. A w zasadzie to do każdego gruntu.

 

 

Niemniej ważnym zagadnieniem jest łatwość i szybkość montażu. Wpływ na ten parametr mają przede wszystkim waga i ilość niezbędnych elementów. Porównanie wagi produktów pokazuje tabelka poniżej:

Element Symbol Waga [kg]
Pręt ocynkowany 16 mm P158700FEZN 2,40
Pręt ocynkowany 18 mm P158718FEZN 3,60
Pręt miedziowany 5/8” E635850 1,90
Pręt miedziowany 3/4” E633450 2,80

 

 

Pojedynczy pręt o średnicy 18 mm jest najcięższy ze wszystkich wyżej wymienionych. Niemniej waga na poziomie 3,60 kg nie będzie stanowić problemu nawet dla amatora montażu systemów uziemiających. Brak konieczności stosowania dodatkowego grota (każdy z prętów jest zakończony zaostrzonym bolcem), złączek (system bolec-wpust) i uniwersalność (każdy pręt może być prętem rozpoczynającym i kolejnym) wpływają na mniejsza ilość potrzebnego i przewożonego sprzętu (groty, złączki i tzn. pręty „prowadzące”). Dodatkowym plusem jest możliwość stosowania takich samych pobijaków i adapterów do obydwu produktów.

 

 

Zajmując się profesjonalnym montażem można mieć ze sobą zarówno pręty o średnicy 16 jak i 18 mm i na placu budowy, w oparciu o lokalne warunki gruntowe, decydować, które się wykorzysta.

 

 

Proponowane rozwiązanie, gdzie ostry bolec jest grotem pierwszego uziemienia powoduje, że uziom jest pogrążany za pomocą bijaka z wpustem, który wkładany jest w otwór z drugiej strony tego samego uziomu. Ten typ rozwiązania zastosowaliśmy jako pierwsi w Polsce. Zaletą tego rozwiązania jest pogrążanie uziomu wykorzystującą siłę osiową umieszczoną centralnie w osi pręta. Dotychczasowe istniejące rozwiązania rynkowe zakładały pogrążanie uziomów utworem w dół co wymaga zastosowania dodatkowego grota lub też tzw uziomu prowadzącego – zaostrzonego bolcami z obydwu stron. Jednak prawdziwą wadą tych rozwiązań jest pogrążanie za pomocą bijaków kielichowych które wspierają się o wąską krawędź wokół bolca uziomu, co w konsekwencji dewastuje tą wąską krawędź i jest bezpośrednią przyczyną przyspieszonej korozji na odkrytym z cynku fragmencie uziomu.

 

 

Nie można zapomnieć o fakcie, że w ramach naszych produktów można połączyć ze sobą pręty o średnicy 16 i 18 mm bez szkody dla systemu bolec-wpust. Ciekawym pomysłem wydaje się możliwość wykonania uziemiania rozpoczętego prętem o średnicy 18 mm z kolejnymi pręta o średnicy 16 mm.

 

 

Ostatnim z poruszanych w niniejszym opracowaniu wątków jest cena. W związku z faktem, że uziom pionowy nigdy nie składa się z pojedynczego pręta do analizy przyjmiemy najpopularniejszy komplet uziemiający o długości 6 m. Poniżej przedstawiamy porównanie kilku, różnych kompletów (dane na 07.07.2024):

Element Symbol Cena cennikowa brutto [zł]
Komplet uziemiający 6 m, średnicy 16 mm, z uchwytem, ocynkowany P158700 6M BP 161,20
Komplet uziemiający 6 m, średnicy 18 mm, z uchwytem, ocynkowany P158718 6M BP 219,99
Komplet uziemiający 6 m, średnicy 5/8” mm, z uchwytem, grotem i złączami, miedziowany E635850/E/6M 452,19

 

 

Komplet uziemiający składający się z prętów o średnicy 18 mm jest droższy niż jego odpowiednik składający się  z prętów 16 mm. Trudno jednak nie dostrzec wyraźnych przewag w przypadku bardziej wymagających gruntów i pokrycia grubszą powłoką cynku. Poza tym zachowuje wszystkie zalety naszego „standardu” – uniwersalność, brak potrzeby stosowania grotu i złączek.

 

 

Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów zespół Budniok Technika proponuje pręt ocynkowany o średnicy 18 mm – rozwiązanie do trudnych gruntów, z wytrzymalszej stali i z powłoką antykorozyjną o większej grubości. Proponujemy je każdej osobie profesjonalnie zajmującej się wykonywaniem instalacji uziemiających i klientom indywidualnym w przypadku bardziej wymagających warunków gruntowych.

 

 

Szersze opracowanie na temat produktów stosowanych przy budowie uziomów pionowych znajdą Państwo pod następującymi linkami: pręty ocynkowane i miedziowane.

 

 

Jeżeli mają Państwo pytania – zapraszamy do kontaktu pod poniższym linkiem.

 

 

Istnieje możliwość doboru niezbędnych elementów indywidualnie po przesłaniu dokumentacji projektowej obiektu.

Powrót
Najnowsze artykuły
Zapytaj o produkt Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.