Artykuły

Ochrona elektryczna przydomowych oczyszczalni ścieków

Ochrona elektryczna przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Zwiększona świadomość ekologiczna wśród Inwestorów indywidualnych i trend polegający na budowie swojego wymarzonego domu na urokliwych terenach podmiejskich, często niewyposażonych w sieci kanalizacyjne, w naturalny sposób zwiększa popyt na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ogromny wybór, łatwość użytkowania i niezawodność dodatkowo wpływają na zainteresowanie tym produktem. Tak, jak każda dziedzina życia, wiąże się z pewnym stopniem nasycenia elektroniką w postaci stosowania np. dmuchaw membranowych. Stąd też istotnym tematem staje się ochrona elektryczna przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W Polsce burze mogą występować cały rok. Najczęściej jednak występują od kwietnia do października. Przy czym pośrednie uderzenie pioruna jest znacznie częstsze niż bezpośrednie. Jak dowodzą badania, siła oddziaływania uderzenia pioruna na terenie niezabudowanym ma zasięg nawet do 1,5 km. Może też skutkować indukowaniem się przepięć o niszczycielskiej sile.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i bezawaryjności konieczne jest podjęcie działań niwelujących przepięcia mogące indukować się na przewodzie zasilającym w wyniku wyładowań atmosferycznych pośrednich. Konsekwencją braku odpowiednich zabezpieczeń może być uszkodzenie m.in. dmuchawy. Odpowiedzią jest zastosowanie ogranicznika (-ów) przepięć typu 2 na obwodzie zasilającym ziemnym. Odpowiedzią stosunkowo tanią.

 

Firma BUDNIOK TECHNIKA, w oparciu o produktu renomowanej firmy SALTEK, oferuje elementy ochrony przeciwprzepięciowej, które mogą stworzyć w pełni efektywny plan ochrony elektroenergetycznej. Proponowane rozwiązania są zgodnie z aktualnymi normami SPD i mogą zapewniać bezpieczeństwo na okres równy gwarancji składanej przez producenta.

 

Propozycja podłączenia

 

Szkic podłączenia ogranicznika SLP dla kabla zasilającego o długości do 10 m:

Szkic podłączenia SPD

Szkic podłączenia ogranicznika SLP dla kabla zasilającego o długości większej niż 10 m:

Szkic podłączenia SPD

Elementy rozwiązań zabezpieczeń

 

Poniżej prezentujemy dwa sposoby zapewnienia bezawaryjnej pracy przydomowej oczyszczalni ścieków niezależnie od lokalnych warunków burzowych:

Elementy rozwiązania

Elementy uzupełniające

 

Opcjonalnie można zastosować produkt SLP-275 V/1S+1 posiadający zdalny system informowania
o uszkodzeniu.

 

Informacje o ograniczniku przepięć SLP-275 V/1+1

 

Ogranicznik przepięć SLP-275 V/1+1 na jedną zasadniczą zaletę – budowę modułową.
W przypadku ewentualnego serwisu upraszcza, przyspiesza i ogranicza koszt wymiany tylko do demontażu wykorzystanego modułu i montażu nowego.

Ogranicznik SLP-275

Wytyczne montażowe

 

Montaż ogranicznika przepięć SLP-275 V/1+1 może być wykonany przez elektryka posiadającego świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.

Skrócona instrukcja montażu przy zastosowania kabla zasilającego o długości mniejszej niż 10 m:

  1. Montaż jednego ogranicznika przepięć w tablicy rozdzielczej lub (opcjonalnie) w puszce instalacyjnej,
    z szyną nośną, przykręconej do ścianki włazu w miejscu łatwo dostępnym (z uwagi na ewentualny serwis),
  2. Podłączenie kabla zasilającego do ogranicznika i dmuchawy.

Skrócona instrukcja montażu przy zastosowania kabla zasilającego o długości większej niż 10 m:

  1. Montaż dwóch ograniczników przepięć w tablicy rozdzielczej i w puszce instalacyjnej,
    z szyną nośną, przykręconej do ścianki włazu w miejscu łatwo dostępnym (z uwagi na ewentualny serwis),
  2. Podłączenie kabla zasilającego do ograniczników i dmuchawy.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi produktami z zakresu ograniczników przepięć dostępnymi w części produktowej lub w dziale “PLIKI DO POBRANIA” w formie praktycznych katalogów.

Powrót
Najnowsze artykuły
X
Zapytaj o produkt Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.