Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Zwrot wynikający z odstąpienia od umowy przysługuje zarówno klientom będącym jak i niebędącym konsumentami – w ciągu 14 dni od daty zakupu, bez podania przyczyny.

Zwracamy również koszt dostawy (pierwotnej) wg najtańszej opcji dla danej kategorii wagowej. Jeśli odstąpienie od umowy dotyczy części produktów, zwrot kosztów dostawy będzie proporcjonalny.

Prawo do odstąpienia nie obowiązuje dla: produktów sprowadzanych na zamówienie, produkowanych lub obrabianych na zamówienie, specjalnie konfekcjonowanych (np. przycinanych), opatrzonych datą ważności, będących częścią kompletu (dokompletowane po stronie Klienta) lub sprzedawanych jako uszkodzone lub niekompletne.

Więcej informacji w regulaminie.

Instrukcja odstąpienia od umowy.

Realizacja zwrotu zgodnie z instrukcją przyspieszy procedurę.

1. Wypełnij powyższy formularz. Pola oznaczone jako „wymagane” są obowiązkowe.

2. A. Jeśli będziesz wysyłał formularz e-mailowo, ze skrzynki pocztowej użytej do zakupu i/lub powiązanej z Twoim Kontem Użytkownika, to nie musisz się podpisywać, ani drukować tego formularza. Wystarczy nam zapisany .DOCX.
Wyślij na adres: sklep@budniok.com.pl lub, biuro@budniok.com.pl

B. Jeśli będziesz wysyłał formularz e-mailowo z innej skrzynki pocztowej niż użytej do zakupu i/lub powiązanej z Twoim Kontem Użytkownika to wydrukuj dokument a następie konieczny jest Twój podpis we wskazanym miejscu, a jeśli reprezentujesz firmę konieczna jest również jej pieczęć; następnie zeskanuj dokument i załącz go do treści wiadomości. Skan musi być czytelny. Dopuszczalny jest również podpis elektroniczny umieszczany bezpośrednio na wydruku do PDF.
Wyślij na adres: sklep@budniok.com. pllub, biuro@budniok.com.pl

C. Jeżeli będziesz wysyłał formularz papierowo (pocztą lub kurierem) to wydrukuj dokument a następie konieczny jest Twój podpis we wskazanym miejscu, a jeśli reprezentujesz firmę konieczna jest również jej pieczęć; następnie wyślij na adres Budniok Technika, ul. Narutowicza 79, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

Po otrzymaniu poprawnie wypełnionej i przesłanej deklaracji odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów odbioru Towaru zwracanego. Przed tym kontaktem nie możesz odsyłać towaru do nas.

Po ustaleniu sposobu i terminu zwrotu Towaru odsyłasz lub odwozisz go do nas, na adres: Budniok Technika, ul. Narutowicza 79, 43-502 Czechowice-Dziedzice. Wysyłka zwrotna towaru jest na Twój koszt i ryzyko. Pamiętaj, że nie przyjmujemy towaru odesłanego za pobraniem.

W ciągu 7 dni od otrzymania zawracanego towaru, jeśli ten jest nienaruszony, nie uszkodzony i niezmieniony przelewamy środki na rachunek wskazany w tym formularzu.


Reklamacja

Reklamacje mogą być składane z tytułu Gwarancji Jakości jaką deklarujemy przez okres 2 lat od daty nabycia lub Gwarancji, której dokument dołączany jest do produktu.

Towary podlegające trwałemu wbudowaniu koniecznie należy sprawdzić wizualnie przed montażem.

Nasza ścieżka działania zakłada w pierwszej kolejności:

  • wymianę produktu na nowy – wolny od wad,
  • obniżkę ceny, w przypadku, gdy produkt spełnia główne zadanie, a jego wymiana mogłaby być zbyt kłopotliwa;

A dopiero w dalszej kolejności:

  • zwrot kosztów jego nabycia (wraz z kosztami dostawy ujętymi proporcjonalnie do całości dostawy).

Więcej informacji dot. Reklamacji można znaleźć w regulaminie.

Więcej informacji dot. Gwarancji Jakości można znaleźć w sekcji Gwarancji Jakości na naszej stronie internetowej lub w dokumencie dołączonym do produktu.

Instrukcja zgłoszenia reklamacji

Realizacja zwrotu zgodnie z instrukcją na odwrocie przyspieszy procedurę.

1. Wypełnij powyższy formularz. Pola oznaczone jako „wymagane” są obowiązkowe.

2. A. Jeśli będziesz wysyłał formularz e-mailowo, ze skrzynki pocztowej użytej do zakupu i/lub powiązanej z Twoim Kontem Użytkownika, to nie musisz się podpisywać, ani drukować tego formularza. Wystarczy nam zapisany .DOCX.
Wyślij na adres: sklep@budniok.com. pllub, biuro@budniok.com.pl

B. Jeśli będziesz wysyłał formularz e-mailowo z innej skrzynki pocztowej niż użytej do zakupu i/lub powiązanej z Twoim Kontem Użytkownika to wydrukuj dokument a następie konieczny jest Twój podpis we wskazanym miejscu, a jeśli reprezentujesz firmę konieczna jest również jej pieczęć; następnie zeskanuj dokument i załącz go do treści wiadomości. Skan musi być czytelny. Dopuszczalny jest również podpis elektroniczny umieszczany bezpośrednio na wydruku do PDF.
Wyślij na adres: sklep@budniok.com.pl lub, biuro@budniok.com.pl

C. Jeżeli będziesz wysyłał formularz papierowo (pocztą lub kurierem) to wydrukuj dokument a następie konieczny jest Twój podpis we wskazanym miejscu, a jeśli reprezentujesz firmę konieczna jest również jej pieczęć; następnie wyślij na adres Budniok Technika, ul. Narutowicza 79, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzimy jego otrzymanie i przyjęcie do analizy. Jeśli będziemy mieć jakieś dodatkowe pytania skontaktujemy się z Tobą. Twoja odpowiedź na nie będzie konieczna dla poprawnego rozpatrzenia zgłoszenia.

Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrujemy w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie do 30 dni. W razie wydłużenia terminu poinformujemy Cię o tym. Po rozpatrzeni reklamacji skontaktujemy się z Tobą.

Jeśli zgłoszenie reklamacji zostanie uznane przez nas pozytywnie skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia dalszej ścieżki działania: ustalimy termin dostawy niewadliwego produktu lub najpierw odbioru produktu wadliwego a w dalszej kolejności dostawy nowego.

X
Zapytaj o produkt Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.