Budniok Technika > Gwarancja jakości

Na wszystkie oferowane w sklepie produkty udzielamy standardowej dwuletniej Gwarancji jakości. Okres objęty ochroną obowiązuje od momentu zakupu i będzie realizowany na podstawie dokumentu sprzedaży w oparciu o zapisy zawarte w Kodeksie Cywilnym. Gwarancja jakości udzielana jest konsumentom, klientom instytucjonalnym i komercyjnym. Działanie Gwarancji jakości jest niezależne od uprawnień wynikających z przepisów dot. rękojmi, a także przepisów sprzedaży konsumenckiej.

Oprócz ochrony wynikającej z gwarancji jakości produktów dokładamy wszelkich starań, aby zamówione produkty trafiły do właściwego odbiorcy na czas, w zamówionej ilości i bez uszkodzeń wynikających z samego sposobu transportu. Dlatego też, w przypadku uchybień w wyżej wymienionych kwestiach podejmiemy wszelkie kroki zmierzające do przywrócenia pełnej realizacji naszego zobowiązania przy minimalnej uciążliwości.

Gwarancja jakości obejmuje

Gwarantujemy, że dostarczane produkty są wykonane z deklarowanych materiałów, które w pełni spełniają wymagania norm krajowych i/lub międzynarodowych, są poprawne technicznie, posiadają deklarowane cechy fizyczne i parametry (np. wymiary, waga, grubości powłok antykorozyjnych, itd), są wolne od wad jakościowych wytwarzania i materiałowych i będą spełniały swoje projektowane zadanie przez, przynajmniej, okres gwarancji.

Wyłączenia gwarancji

  • Niewłaściwe użytkowanie produktu, wynikające z braku wiedzy, nie zapoznania się z instrukcją, zaleceniami producenta, właściwymi normami (m .in. wystawiane produktów, i zbudowanych za ich pomocą  instalacji, na działanie substancji żrących, np. poprzez smarowanie ich niewłaściwymi substancjami, poddanie działaniu nieneutralnych substancji znajdujących się w glebie).
  • Nieprawidłowy montaż produktów, wynikający z braku wiedzy, nie zapoznanie się z instrukcją, zaleceniami producenta, właściwymi normami oraz wielokrotne montowanie i demontowanie produktów.
  • Niewłaściwe (niezgodne z zaleceniami producenta) przewożenie produktu i składowanie przez klienta i jego pracowników.
  • Uszkodzenia mechaniczne (w tym naruszenia powłok antykorozyjnych lub innych elementów) będące efektem działania właściciela instalacji, jego pracowników, osób trzecich, innych sił przyrody (np. roślinności, czy zwierząt).
  • Naturalne zużycie produktu (m. in. naturalny proces utleniania się nieuszkodzonych powłok i praca mechaniczna materiałów  pod wpływem działania atmosfery, opadów atmosferycznych i działania innych czynników środowiska).
  • Uszkodzenia wynikające z działania sił wyższych (np. kataklizmy, ekstremalne warunki pogodowe, huragany, powodzie, wojna, zamieszki).
  • Ubytki wynikające z kradzieży, rabunków i dewastacji.

Niektóre z produktów muszą być instalowane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka posiadającego stosowne uprawnienia. W takich przypadkach jest to wymóg ważności gwarancji.

X
Zapytaj o produkt Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.