Artykuły

Cykl PNT5: “Badania symulacyjne normatywnego układu ochrony przepięciowej urządzeń elektrycznych niskiego napięcia”

Pozostając w temacie modelowania i symulacji komputerowych w pracy Naukowca i Inżyniera (temat poruszyliśmy w PNT2, PNT3 i PNT4) proponujemy Państwu kolejny artykuł znakomitego wykładowcy Politechniki Warszawskiej, dr inż. Konrada Sobolewskiego, podejmujący temat badań symulacyjnych normatywnego układu ochrony przepięciowej urządzeń elektrycznych niskiego napięcia.

 

Poniżej przedstawiamy fragment wprowadzenia do w/w pracy w języku polskim i angielskim:

[PL] “Przedstawiony poniżej tekst opisuje modelowanie normatywnego systemu ochrony przepięciowej przeznaczonego dla sieci niskiego napięcia (np. typu TN-C-S). Jako jeden ze sposobów analizy poprawności jego działania Autor proponuje wykorzystanie symulacji numerycznych. Narzędziem wykorzystanym w tym celu było środowisko MATLAB / SIMULINK wraz z biblioteką SimPowerSystem. Używając wbudowanych elementów, jak również tworząc własne, Autor zbudował model instalacji zasilającej niskiego napięcia wraz ze stosownym systemem ograniczania przepięć. Podczas analizy rozpatrzone zostały dwa przypadki wyładowania piorunowego – w instalację odgromową obiektu oraz przepięcie dochodzące z linii zasilającej średniego napięcia. Uzyskane wyniki zostały porównane, szczególnie w kontekście skuteczności ochrony przepięciowej. Na koniec referatu Autor przedstawia wyciągnięte z badań wnioski.”

 

[ENG] “This paper describes a typical overvoltage protection system designed for low voltage installations (i.e. TN-C-S type). As a kind of analysis of proper functionality of this system Author proposed to use numerical simulations. To do this was chosen software MATLAB with library SimPowerSystem. Using built-in elements, as also created new one, model of low voltage installation with overvoltage protection system was built. As a source of overvoltage was consider lightning discharge in two cases. The first one in situation with overvoltage coming from power line, and the second when overvoltage coming from lightning protection system of examined object. Results from both cases were compared, especially voltage and current shapes and values observed on surge protection devices and protected device. Finally Author draw conclusions. (Numerical analysis of normative overvoltage protection system designed for low voltage electrical devices).”

 

Całe opracowanie znajdą Państwo poniżej:

PNT5_Badania symulacyjne normatywnego układu ochrony przepięciowej urządzeń elektrycznych niskiego napięcia

Powrót
Najnowsze artykuły
Zapytaj o produkt Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.