Artykuły

Cykl PNT4: “Analiza numeryczna fali przepięciowej przechodzącej przez transformator SN/nN”

Kontynuując temat modelowania i symulacji komputerowych w pracy Naukowca i Inżyniera (zagadnienie poruszyliśmy w PNT2 i PNT3) proponujemy Państwu ciekawy artykuł dr inż. Konrada Sobolewskiego podejmujący temat analizy numerycznej fali przepięciowej przechodzącej przez transformator SN/nN.

 

Poniżej przedstawiamy fragment wprowadzenia do w/w pracy:

Jednym z efektów postępu technologicznego są nowoczesne urządzenia elektroniczne, które z jednej strony umożliwiają wykonanie pracy szybciej i efektywniej, z drugiej zaś – same często stawiają wymagania wobec środowiska elektromagnetycznego, w którym pracują. Czynnikiem, który często determinuje możliwość wypełnienia funkcji przez urządzenie jest zasilanie elektryczne, którego parametry powinny być stabilne w każdym momencie. Wpływ na nie mogą mieć czynniki zarówno naturalne, jak i wynikające z funkcjonowania samej sieci.


Do najgroźniejszych z nich pod kątem energetycznym niewątpliwie należy zaliczyć wyładowania atmosferyczne, zarówno bezpośrednie, jak i pobliskie, które mogą skutkować powstaniem fali przepięciowej w układzie zasilania. Na jej drodze propagacji mogą pojawić się inne urządzenia, systemy lub instalacje, które mogą zmienić charakter pierwotnego zaburzenia, np. z aperiodycznego na oscylacyjny. Jednym z takich przypadków spotykanym dość często jest fala przepięciowa, pojawiająca się w sieci średniego napięcia, propagowana wzdłuż instalacji m.in. do transformatora SN/nN i dalej do użytkownika końcowego. Zarówno instalacja, transformator, jak i urządzenia ochronne, pomiarowe i krańcowe są w takim przypadku narażone na zakłócenie pracy, a nawet zniszczenie. Z tego względu niezbędne jest prowadzenie prac mających na celu poprawę skuteczności stosowanych rozwiązań ochronnych, m.in. przez lepsze poznanie istoty danego zaburzenia, tym bardziej że w coraz większym stopniu następuje integracja usług energetycznych w systemie smart grid. W artykule przedstawiono model transformatora, do którego od strony średniego napięcia będą docierały przepięcia o różnym charakterze, zaś obserwowana będzie strona niskonapięciowa wraz z oceną narażenia urządzeń blisko transformatora i wpływem poszczególnych jego elementów na wartość przenoszonych przebiegów.”

 

Całe opracowanie znajdą Państwo poniżej:

PNT4_Analiza numeryczna fali przepięciowej przechodzącej przez transformator SNnN

Powrót
Najnowsze artykuły
Zapytaj o produkt Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.