Artykuły

Cykl PNT 1: “Oddziaływanie piorunowe na wyposażenie elektryczne”

Dzięki uprzejmości Zakładu Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej Wydziału Elektrycznego na Politechnice Warszawskiej pragniemy zaproponować Państwu cykl publikacji naukowo-technicznych (tytułowe “PNT”) opracowanych na przestrzeni ostatnich lat przez pracowników naukowych w/w Uczelni.

 

Cykl rozpoczniemy od referatu przygotowanego na VII Krajową Konferencję N-T “Inżynieria Elektryczna w Budownictwie” organizowanej w dni 25 października 2018 r. w Krakowie. Panowie: Zdobysław Flisowski, Konrad Sobolewski i Przemysław Sul zaprezentowali artykuł nt. “ODDZIAŁYWANIA PIORUNOWE NA WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE BUDOWNICTWA“.

 

Poniżej przedstawiamy fragment wstępu do w/w pracy:

Każdy obiekt budowlany może być wyposażony w urządzenia elektryczne, teletechniczne i
informatyczne, które są wrażliwe na wyładowania piorunowe i to nie tylko trafiające bezpośrednio w
obiekt i we wchodzące do niego linie, ale również na wyładowania pobliskie. Trafienia
bezpośrednie są dla tych urządzeń groźniejsze z uwagi na powodujące w nich znaczne, choć niezbyt
częste, prądy i napięcia przewodzone i indukowane. Natomiast wyładowania pobliskie, trafiające w
ziemię, w drzewa lub inne obiekty, zagrażają im nie tylko znacznie częstszymi, choć mniejszymi,
prądami i napięciami indukowanymi, lecz również napięciami przewodzonymi w gruncie. Istnienie
pobliskich drzew i innych obiektów przyczynia się do zmniejszenia liczby bezpośrednich wyładowań
w obiekt na rzecz zwiększenia liczby i wartości indukowanych w nim przepięć.
Wyposażenie obiektu w różne urządzenia wymaga nie tylko ich zasilenia w energię elektryczną,
ale również zapewnienia im zewnętrznych połączeń przewodowych i elektromagnetycznych, które zwykle komplikują problemy zagrożeniowo-ochronne. Istnienie takich połączeń obiektu przyczynia się generalnie do zwiększenia liczby oddziaływań piorunowych na jego urządzenia, a dodatkowo
połączenia zasilające obiekt w energię elektryczną mogą wprowadzać zagrożenia zwarciowe
inicjowane piorunowymi przeskokami na izolacji. Dotyczyć to może zarówno linii niskiego, jak i
niekiedy średnich napięć, w stopniu zależnym od ich warunków strukturalno-zwarciowych. Oznacza
to, że na zagrożenie piorunowe wyposażenia obiektów ma wpływ nie tylko intensywność wyładowań
piorunowych i inne czynniki strukturalno-środowiskowe całego zagrożonego nimi układu, lecz również czynniki strukturalno-środowiskowe układów zasilania i połączeń zewnętrznych.
W niniejszym referacie starano się scharakteryzować niektóre z tych czynników i dokonać oceny
ich wpływu na zagrożenie wyposażenia elektrycznego obiektów budowlanych.”

 

Całe opracowanie znajdą Państwo poniżej:

PNT1_Oddziaływanie piorunowe na wyposażenie elektryczne.

 

Zapraszamy do lektury!

Powrót
Najnowsze artykuły
X
Zapytaj o produkt Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.