Artykuły

Aktualne normy przepięciowe

Ostatnia aktualizacja: marzec 2021

 

= = = = = = =

Wyładowania atmosferyczne stanowią realne zagrożenie zarówno najwyższej wartości niematerialnej – ludzkiego zdrowia i życia – jak i materialnej. Nie należy zapominać o tym, że instalacja odgromowa, nawet najlepsza, nie zabezpiecza budynku przed skutkami przepięcia przejściowego pochodzenia atmosferycznego. W tym celu należy uzupełnić ją o dobrze dobrane ochronniki przepięciowe.

Przedstawione poniżej dokumenty można pozyskać poprzez system cyfrowej sprzedaży produktów i usług Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Podstawowym zbiorem przepisów w ochronie przeciwprzepięciowej są wybrane części wieloarkuszowych norm: PN-HD 60364 i PN-EN 61643. Decydują one o ogólnych zasadach ochrony przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi oraz urządzeniami do ochrony przed przejściowymi przepięciami. W skład w/w norm wchodzą następujące części:

  1. PN-HD 60364-4-443:2016-03 (wersja polska) Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi,

 

  1. PN-HD 60364-4-444:2012 (wersja polska) Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi,

 

  1. PN-HD 60364-5-534:2016-04 (wersja polska) Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie — Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami,

 

  1. PN-EN 61643-11:2013-06 (wersja angielska) Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia — Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia — Wymagania i metody badań.

Polecamy zapoznanie się z poniższym artykułem, w którym znajdują się normy z zakresu ochrony instalacji odgromowej.

Budniok Technika w zakresie świadczonych usług oferuje pomoc w doborze zgodnego
z obowiązującymi normami rozwiązania z zakresu ochrony przeciwprzepięciowej, w tym konsultacje dostarczonych projektów. Na wszystkie wykonane przez nas instalacje oraz użyte komponenty dostaną Państwo DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI z normą PN-EN 61643.

Powrót
Najnowsze artykuły
Zapytaj o produkt Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.