Artykuły

Aktualne normy odgromowe

Ostatnia aktualizacja: marzec 2021

 

= = = = = = =

Wyładowania atmosferyczne stanowią realne zagrożenie zarówno najwyższej wartości niematerialnej – ludzkiego zdrowia i życia – jak i materialnej. Poszukując podstawowych przepisów prawnych z zakresu zabezpieczenia budynku przed ich skutkami warto rozpocząć od zapoznania się z informacjami publikowanymi i udostępnianymi w Internecie. Trzeba jednak pamiętać, że jest on zarówno skarbnicą wiedzy jak i… dezinformacji.

 

Mając na uwadze powyższe, pozwolimy sobie przedstawić w niniejszym artykule aktualne normy z zakresu ochrony odgromowej i wymagań stawianych elementom urządzenia piorunochronnego. Wiedza ta ułatwi sprawdzenie potencjalnych producentów i wykonawców pod kątem realizacji w zgodzie z przepisami zawartymi w normach oraz stanowi bazę do zaprojektowania prawidłowej instalacji odgromowej.

Przedstawione poniżej dokumenty można pozyskać poprzez system cyfrowej sprzedaży produktów i usług Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Podstawowym zbiorem przepisów w ochronie odgromowej jest wieloarkuszowa norma PN-EN 62305. Decyduje o ogólnych zasadach projektowania instalacji, określenia oceny ryzyka wywoływanego przez doziemne wyładowania piorunowe oraz doboru odpowiednich środków ochrony. W skład normy wchodzą następujące części:

 1. PN-EN 62305-1:2011 (wersja polska) Ochrona odgromowa — Część 1: Zasady ogólne wraz z poprawkami,
 2. PN-EN 62305-2:2012 (wersja polska) Ochrona odgromowa — Część 2: Zarządzanie ryzykiem wraz z poprawkami,
 3. PN-EN 62305-3:2011 (wersja polska) Ochrona odgromowa — Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia,
 4. PN-EN 62305-4:2011 (wersja polska) Ochrona odgromowa — Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach wraz z poprawkami.

Kolejnym ważnym zbiorem przepisów jest wieloarkuszowa norma PN-EN 62561. Określa wymagania stawiane (od strony materiałowej) komponentom użytym do wykonania instalacji odgromowej. W skład normy wchodzą następujące części:

 1. PN-EN 62561-1:2017-07 (wersja polska) Elementy urządzenia piorunochronnego — Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych,
 2. PN-EN 62561-2:2018-04 (wersja polska) Elementy urządzenia piorunochronnego — Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów,
 3. PN-EN 62561-3:2017-10 (wersja angielska) Elementy urządzenia piorunochronnego — Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (ISG),
 4. PN-EN 62561-4:2018-01 (wersja angielska) Elementy urządzenia piorunochronnego — Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów,
 5. PN-EN 62561-5:2018-01 (wersja angielska) Elementy urządzenia piorunochronnego — Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień,
 6. PN-EN IEC 62561-6:2018-04 (wersja angielska) Elementy urządzenia piorunochronnego — Część 6: Wymagania dotyczące liczników udarów piorunowych (LSC),
 7. PN-EN IEC 62561-7:2018-04 (wersja angielska) Elementy urządzenia piorunochronnego — Część 7: Wymagania dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień.

Zlecając wykonanie instalacji odgromowej należy zażądać deklaracji zgodności z normami PN-EN 62305 (faza projektowania) lub PN-EN 62561 (faza realizacji). W niektórych przypadkach brak posiadania w/w dokumentu może utrudniać lub zablokować ewentualną wypłatę odszkodowania.

Nie należy zapominać o tym, że instalacja odgromowa, nawet najlepsza, nie zabezpiecza budynku przed skutkami przepięcia przejściowego pochodzenia atmosferycznego. W tym celu należy uzupełnić ją o dobrze dobrane ochronniki przepięciowe. Polecamy zapoznanie się z artykułem, w którym znajdują się normy z zakresu ochrony instalacji elektrycznej przed przepięciami.

 

Budniok Technika w zakresie świadczonych usług oferuje pomoc w doborze zgodnego z obowiązującymi normami rozwiązania z zakresu ochrony odgromowej, w tym konsultacje dostarczonych projektów. Na wszystkie wykonane przez nas instalacje oraz użyte komponenty dostaną Państwo DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI, odpowiednio, z normą PN-EN 62305 lub PN-EN 62561.

 

W razie pytań – zapraszamy do kontaktu pod linkiem.

Polecamy nasz esklep dostępny pod poniższym linkiem.

Powrót
Najnowsze artykuły
Zapytaj o produkt Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.